עלון

עלון ותתענג בדשן - הרב דוד שלום נקי - בנושא תקיעת שופר

נושאי העלון: תקיעת שופר

תשרי, ראש השנה

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כיצד ממליכים את הקב"ה עלינו?