עלון

עלון ותתענג בדשן - הרב דוד שלום נקי - בנושא שמיטת כספים

נושאי העלון: שמיטת כספים

אלול

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצות שמיטת כספים