עלון

עלון ותתענג בדשן - הרב דוד שלום נקי - בנושא שבועות

נושאי העלון: שבועות, מתן תורה

סיון, שבועות

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חכמי ישראל