עלון

עלון ותתענג בדשן - הרב דוד שלום נקי - בנושא מתן תורה

נושאי העלון: מתן תורה

סיון, שבועות

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כוחם של חכמי ישראל ממתן תורה