עלון

עלון ותתענג בדשן - הרב דוד שלום נקי - בנושא ותן טל ומטר לברכה

נושאי העלון: ותן טל ומטר לברכה

חשון

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ותן טל ומטר לברכה