עלון

עלון ותתענג בדשן - הרב דוד שלום נקי - בנושא הפרשת חלה

נושאי העלון: הפרשת חלה, עולם הבא

תמוז

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצות הפרשת חלה I מתכון כניסה לעולם הבא