עלון

עלון ותתענג בדשן - הרב דוד שלום נקי - בנושא ביטול חמץ

נושאי העלון: ביטול חמץ, בדיקת חמץ, שמירת הבריאות

ניסן

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בדיקת חמץ וביטול I חובת הזהירות בשמירת הבריאות