עלון

עלון וישמע משה - בנושא פרשת חוקת

נושאי העלון: פרשת חוקת, ברכה, מכירות בכותל, כהנים בטלית אחת, פרסום תמונה, צלם

תמוז, חוקת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר לכמה כהנים להתכסות בטלית אחת ולשאת כפים? I בירך על נשיאת כפים ואח"כ נודע לו שיש כהן נוסף בבית הכנסת I האם מותר לצלם לפרסם את תמונתו של המצולם שלא בהסכמתו? I האם יכול להעביר לחבירו את המספר שלו בתור? I האם גבאי יכול ליטול לעצמו דמי מכירת העליות בכותל המערבי