עלון

עלון וישמע משה - בנושא ערבים

נושאי העלון: ערבים, קטן, נס, ברכת הגומל, הגומל, גניזה, פרשת ויקהל, ערב, תפילין שנפלו, אנוס, תפילת נדבה

ויקהל, אדר

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ערב שטוען ע"פ חוות דעת של גרפולוג שחתימתו על השטר מזויפת, תפילין של יד ושל ראש שנפלו לארץ האם יתענה תענית אחת או שתים?, קטן שנעשה לו נס מאי מברך?, ניצול ממות אך נותר בעל מום האם יברך הגומל?, האם מותר לנצל את האיסוף באוטובוס בין עירוני כדי לבצע נסיעה עירונית?, האם מותר להניח גניזה פרטית בבית הכנסת?, טעה בהלכה ולא התפלל מנחה האם נחשב אנוס ויכול להתפלל ערבית פעמיים?