עלון

עלון ויבן אברהם - הרב אברהם צבי שטרן - בנושא מסכת קידושין

נושאי העלון: מסכת קידושין

סיון

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ביאורי ענינים במסכת קידושין