עלון 53298

עלון ובהם נהגה - בנושא פרשת שלח

נושאי העלון: פרשת שלח, ניצול מכרת, כרת, גיל שישים, הרב משה קליין

סיון, שלח

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"כי דבר ד' בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההיא" I יום הולדת גיל 60