עלון 53442

עלון ובהם נהגה - בנושא החברה החרדית

נושאי העלון: החברה החרדית, איסור התחברות לרשע, השפעה, פרשת שופטים

אלול, שופטים

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

השפעה, החברה החרדית, איסור התחברות לרשע, השפעת הסביבה, שכן רע, שכן טוב