עלון

עלון הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליטא - בנושא היתר עיסקא

נושאי העלון: היתר עיסקא, פרשת בחוקותי, חוזה ריבית

אייר, בחוקותי

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חוזה שיש בו רבית אך הוסיפו בשטר שהכל על פי היתר עיסקא