עלון

עלון הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליטא - בנושא הגעלת כלים

נושאי העלון: הגעלת כלים

ניסן, פסח

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הלכות הגעלת כלים