עלון

עלון הרב אשר וייס שליטא - בנושא פרשת משפטים

נושאי העלון: פרשת משפטים, הפקר בפירות שביעית

משפטים, שבט

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בענין הפקר בפירות שביעית