עלון

עלון הרב אשר וייס שליטא - בנושא מדבר שקר תרחק

נושאי העלון: מדבר שקר תרחק, פרשת תולדות, ויעקבני זה פעמים

כסלו, תולדות

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מדבר שקר תרחק I ויעקבני זה פעמיים