עלון

עלון הרב אשר וייס שליטא - בנושא ארבעת המינים

נושאי העלון: ארבעת המינים

תשרי, סוכות

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

לקט תשובות ופסקי הלכה בדיני ד' מינים