עלון

עלון הפרשה המחכימה - בנושא פרשת ניצבים

נושאי העלון: פרשת ניצבים

אלול, ניצבים

תשפ"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת ניצבים