עלון

עלון הפרשה המחכימה - בנושא פרשת ויקרא

נושאי העלון: פרשת ויקרא

אדר ב, ויקרא

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת ויקרא