עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא תפילין

נושאי העלון: תפילין, פרשת ואתחנן

אב, ואתחנן

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך"- תפילין