עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא קניינים

נושאי העלון: קניינים, פרשת בהר בחוקותי

אייר, בהר-בחוקותי

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך - קניינים"