עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא פרשת שלח

נושאי העלון: פרשת שלח, מצות ציצית

סיון, שלח

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצות ציצית