עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא פרשת כי תצא

נושאי העלון: פרשת כי תצא

אלול, כי תצא

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה"