עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא פרשת ואתחנן

נושאי העלון: פרשת ואתחנן, תפילין של יד

אב, ואתחנן

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצות תפילין של יד