עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא ניחוש

נושאי העלון: ניחוש, פרשת בלק

תמוז, בלק

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שלא לנחש