עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא יראת שמים

נושאי העלון: יראת שמים

שמות, טבת

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"ותיראן המילדות את האלוקים"- יראת שמים