עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא חמץ לאחר הפסח

נושאי העלון: חמץ לאחר הפסח

ניסן

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קניית חמץ לאחר הפסח ברשת חנויות שבעליהם אינם שומרי תורה