עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא ביכורים

נושאי העלון: ביכורים, פרשת כי תבוא

אלול, כי תבוא

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת כי תבוא