עלון

עלון הלכתא רבתא - הלכות זימון - בנושא הלכות זימון

נושאי העלון: הלכות זימון

כסלו

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ספר הלכתא רבתא - הלכות זימון