עלון

עלון הלכות מעשיות - שיעורי רבי מצליח חי מאזוז שליט”א - בנושא סליחות

נושאי העלון: סליחות

אלול, ראה

תשפ"ב
הלכות סליחות וימי חודש אלול