עלון

עלון הלכות מעשיות - שיעורי רבי מצליח חי מאזוז שליט”א - בנושא מחיצה בשבת

נושאי העלון: מחיצה בשבת, פרשת בהעלותך

סיון, בהעלותך

תשפ"א
בניית מחיצה בשבת