עלון

עלון הלכות מעשיות - שיעורי רבי מצליח חי מאזוז שליט”א - בנושא הלכות ראש חודש

נושאי העלון: הלכות ראש חודש

חשון, נח

תשפ"ב
הלכות ראש חודש