עלון

עלון הלכות מעשיות - שיעורי רבי מצליח חי מאזוז שליט”א - בנושא הלואה

נושאי העלון: הלואה, ריבית

ניסן, שמיני

תשפ"א
הלכות הלואה וריבית