עלון

עלון הלכות מעשיות - שיעורי רבי מצליח חי מאזוז שליט”א - בנושא הגעלת כלים

נושאי העלון: הגעלת כלים, הכשרת כלים לפסח

ניסן, פסח

תשפ"א
הלכות הגעלת והכשר כלים לפסח