עלון

עלון הלכות מעשיות - שיעורי רבי מצליח חי מאזוז שליט”א - בנושא בדיקת חמץ

נושאי העלון: בדיקת חמץ, פסח, מוצרי מזון הכשרים לפסח

ניסן, פסח

תשפ"א
הלכות בדיקת חמץ ומוצרי מזון הכשרים לפסח