עלון

עלון הלכות מעשיות - שיעורי רבי מצליח חי מאזוז שליט”א - בנושא ארבעת המינים

נושאי העלון: ארבעת המינים

תשרי, סוכות

תשפ"ב
הלכות ארבעת המינים