עלון

עלון הלכה מהפרשה - בנושא פרשת וישלח

נושאי העלון: פרשת וישלח, גרות, גר, קבלת מצוות חלקית

כסלו, וישלח

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קבלת מצוות חלקית