עלון

עלון הליכות שדה - המכון לחקר החקלאות על פי התורה - בנושא מעשר עני

נושאי העלון: מעשר עני, ראש השנה לאילנות, ספק טבל

שבט, טו בשבט

תשע"א
גדרי עני לקבלת מעשר עני וצדקה I נתינת מעשר עני I פירות ארץ ישראל שיצאו לחו"ל I ט“ו בשבט ראש השנה לאילנות I ספק טבל