עלון

עלון הליכות שדה - המכון לחקר החקלאות על פי התורה - בנושא מעשר עני

נושאי העלון: מעשר עני, פירות ערלה, חלה בשלש ארצות

ניסן

תשע"ח
פירות שלא נתנו מעשר עני שלהם לעני I פירות הפקר שעשו מהן גורן לחיוב תרו"מ I שימוש בפירות ערלה למחקר I חיוב חלה בשלש ארצות I צירוף מיני דגן לשיעור חלה