עלון

עלון הליכות שדה - המכון לחקר החקלאות על פי התורה - בנושא מעשר עני

נושאי העלון: מעשר עני, משניות שביעית, איסור כלאים

אייר

תשע"ד
דרכי נתינת מעשר עני I שנות ערלה באילן שנעקר וחזר ונטעו I משניות שביעית עם פירוש דברי שיר I אילנות שבחשש איסור כלאים