עלון

עלון הליכות שדה - המכון לחקר החקלאות על פי התורה - בנושא אמירה לנכרי

נושאי העלון: אמירה לנכרי, פרדס שעובדים בו בשביעית, טיפול בעציצים

טבת

תשע"ה
שותפות בפרדס שעובדים בו בשביעית I אמירה לנכרי I הטיפול בעציצים