עלון

עלון הליכות שדה - המכון לחקר החקלאות על פי התורה - בנושא אמירה לנכרי

נושאי העלון: אמירה לנכרי, גינות נוי

אדר

תשע"ה
בענין היתר מלאכות דרבנן בגינות נוי I בענין אמירה לנכרי לעבוד בקרקע של ישראל בשביעית I ראש השנה של שביעית לאילנות I איסור סחורה ולפני עור בחלוקה שכונתית של פירות שביעית