עלון

עלון היא שיחתי - בנושא ראש השנה

נושאי העלון: ראש השנה, בתקוה ובחרדה

ראש השנה

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ראש השנה, בתקוה ובחרדה