עלון

עלון היא שיחתי - בנושא פרשת שמיני

נושאי העלון: פרשת שמיני, שתיקה

ניסן, שמיני

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כוחה של שתיקה