עלון 72291

עלון היא שיחתי - בנושא פרשת תרומה

נושאי העלון: פרשת תרומה, במחשבה תחילה

תרומה

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת תרומה, במחשבה תחילה