עלון

עלון היא שיחתי - בנושא פרשת וירא

נושאי העלון: פרשת וירא, נסיונות

וירא

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת וירא, נסיונות