עלון

עלון היא שיחתי - בנושא פרשת ויקרא

נושאי העלון: פרשת ויקרא, בת קול

ניסן, ויקרא

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בת-קול