עלון

עלון דרכי החיזוק פונביז - בנושא פרשת ויגש

נושאי העלון: פרשת ויגש, הרב שטיינמן זצל

טבת, ויגש

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דברי חיזוק והתעוררות שנאמרו ככלות השבעה לרבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוקללה"ה