עלון

עלון דרכי החיזוק פונביז - בנושא חטא העגל

נושאי העלון: חטא העגל, פרשת כי תשא, העולם הזה, השפעה

כי תשא, אדר

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חטא העגל, העולם הזה - אמצעי, השפעה