עלון

עלון דרכי ברוך - בנושא בורר

נושאי העלון: בורר, דש, סוחט, זורה

כסלו

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דש וסוחט, זורה ובורר